عربية | 中文 | Français | English | Русский | Español | Türkçe

World Meteorological Organization Logo
WMO Radar Database

Parameter Statistics

Highest Angle

No Show on Map Parameter Total %
1006  
1 Show on Map Unknown or Empty ! 226 22.47
2 Show on Map 1.5 1 0.10
3 Show on Map 2.4 1 0.10
4 Show on Map 2.5 12 1.19
5 Show on Map 3 1 0.10
6 Show on Map 3.5 1 0.10
7 Show on Map 4.6 1 0.10
8 Show on Map 5.2 1 0.10
9 Show on Map 6 2 0.20
10 Show on Map 7.5 1 0.10
11 Show on Map 7.6 2 0.20
12 Show on Map 8 4 0.40
13 Show on Map 8.5 1 0.10
14 Show on Map 9 3 0.30
15 Show on Map 9.5 2 0.20
16 Show on Map 9.6 1 0.10
17 Show on Map 10.45 1 0.10
18 Show on Map 10.5 1 0.10
19 Show on Map 12 3 0.30
20 Show on Map 12.5 1 0.10
21 Show on Map 13.6 1 0.10
22 Show on Map 14 1 0.10
23 Show on Map 15 10 0.99
24 Show on Map 19.2 3 0.30
25 Show on Map 19.5 177 17.59
26 Show on Map 20 23 2.29
27 Show on Map 21.6 2 0.20
28 Show on Map 23 1 0.10
29 Show on Map 24 1 0.10
30 Show on Map 24.7 30 2.98
31 Show on Map 25 55 5.47
32 Show on Map 29.5 2 0.20
33 Show on Map 30 6 0.60
34 Show on Map 30.2 1 0.10
35 Show on Map 32 42 4.17
36 Show on Map 32.8 7 0.70
37 Show on Map 33.9 1 0.10
38 Show on Map 34 14 1.39
39 Show on Map 34.4 1 0.10
40 Show on Map 35 22 2.19
41 Show on Map 35.9 1 0.10
42 Show on Map 37 6 0.60
43 Show on Map 40 29 2.88
44 Show on Map 45 33 3.28
45 Show on Map 45.9 5 0.50
46 Show on Map 47 6 0.60
47 Show on Map 60 30 2.98
48 Show on Map 64.7 1 0.10
49 Show on Map 80 1 0.10
50 Show on Map 85 32 3.18
51 Show on Map 86 1 0.10
52 Show on Map 90 85 8.45
53 Show on Map 91 7 0.70
54 Show on Map 92 60 5.96
55 Show on Map 95 12 1.19
56 Show on Map 103 3 0.30
57 Show on Map 108 1 0.10
58 Show on Map 110 3 0.30
59 Show on Map 182 23 2.29
60 Show on Map 183 1 0.10

Turkish State Meteorological Service

This is public domain.

© 2011-2019, Operated by Turkish Meteorological Service (TMS) on behalf of World Meteorological Organization (WMO)